Навчальні курси з аварійної готовності й аварійного реагування для фахівців АЕС України та НАЕК “Енергоатом”

Період: 2001 – 2002 р.р.

Замовник: Тихоокеанська північно-західна національна лабораторія США (PNNL)

Бенефіціар: НАЕК «Енергоатом»

Проект забезпечив навчання керівного складу і фахівців аварійних служб АЕС України з метою управління та координації дій у кризових ситуаціях; вироблення навичок роботи в умовах аварії чи погрози її виникнення; підтримки кваліфікації персоналу аварійної служби НАЕК «Енергоатом» і атомних електростанцій України. У рамках проекту інструкторами Чорнобильського центру проведено 4 навчальних курси в резервному кризовому центрі НАЕК «Енергоатом» і 4 виїзних курси на майданчиках АЕС України.

У рамках проекту проведено навчання за наступними темами:

 • “Нормативно-правова база в сфері попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру”;
 • “Функціональна підсистема єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру Міністерства палива й енергетики України”;
 • “Система готовності та реагування НАЕК “Енергоатом” на аварії і надзвичайні ситуації на АЕС України (САР НАЕК “Енергоатом”)”;
 • “Організаційна структура САР НАЕК “Енергоатом””;
 • “Плани реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України”;
 • “Аналіз безпеки і прогноз розвитку аварій (класифікація аварій)”;
 • “Методики для програм практичних занять”;
 • “Керування в кризових ситуаціях”;
 • “Організація представлення інформації про кризові ситуації спеціалізованим структурам і громадськості”;
 • “Аналіз подій, що призводять до аварій з ушкодженням активної зони реактора”;
 • “Викид радіоактивних речовин до навколишнього середовища при аваріях з ушкодженням активної зони реактора”;
 • “Нова система радіаційно-гігієнічних регламентів України для забезпечення прийнятних рівнів опромінення”;
 • “Методи і засоби моніторингу радіаційної обстановки і контролю доз опромінення у випадку аварії на АЕС”;
 • “Міжнародні рекомендації з організації планування, забезпечення готовності і реагування у випадку аварії на АЕС”;
 • “Дії щодо оцінки стану АЕС у випадку/при погрозі аварії”;
 • “Методи оцінки захисних контрзаходів”;
 • “Методи прогнозування радіаційної обстановки і можливих дозових навантажень на підставі стану АЕС і контролю радіаційної обстановки”.

Для контактів:

Завідувач відділом зняття з експлуатації
Рилов Василь Рудольфович
Тел. +38 (04579) 2 27 48
Факс: +38 (04579) 2 81 44
E-mail: rylov@chornobyl.net