«Контроль якості визначення 137Cs та 90Sr під час проведення дозиметричної паспортизації в населених пунктах України»

Замовник: ДАЗВ, Україна

Мета: зовнішній контроль якості вимірювання питомої активності 137Cs та 90Sr, виконаних регіональними лабораторіями, та вимірювання питомої активності 90Sr в пробах молока з Київської обл.

Згідно з листом ДАЗВ № 01-1718/1.4.1 від 30.05.2013 р. «Щодо проведення робіт з дозиметричної паспортизації у 2013 р. населених пунктів України» у період з серпня по листопад 2013 р. було проведено відбір проб молока і картоплі в населених пунктах України, які відповідно до законодавства віднесено до зон радіоактивного забруднення. Під час даної роботи обстеженню підлягало 432 населених пункти у шести областях України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
Відповідно до затверджених Методичних рекомендацій з проведення робіт з дозиметричної паспортизації населених пунктів України для виконання вимірювань вмісту 90Sr і 137Cs у молоці та картоплі було залучено 9 радіологічних лабораторій у шести областях України, головним чином – обласних та районних лабораторних центрів Держсанепідслужби України, а також лабораторій Мінагрополітики України. Всього було проаналізовано 4826 проб, у т.ч. 2448 проб молока і 2378 проб картоплі. Проби, призначені для зовнішнього контролю, відбирали в регіональних лабораторіях-виконавцях фахівці місцевих сільрад або районних санепідстанцій. Далі їх передавали до обласної санепідстанції або лабораторій Мінагропрому обласного значення.
Представники ЧЦ забирали проби, підготовлені для зовнішнього контролю. Одночасно провадили огляд устаткування та приміщень у регіональних лабораторіях, знайомство з організацією процесу вимірювань, перевірку наявності відповідних свідоцтв про атестацію лабораторій на право виконання радіологічних вимірів і свідоцтв про повірку радіометричної апаратури. До Чорнобильського центру доставлено та проконтрольовано 257 проб, у т.ч. на вміст 137Cs – 207, на вміст 90Sr – 50. До початку аналізів проби зберігали у спеціальних холодильних шафах і морозильній камері.
Вміст 137Cs оцінювали за допомогою γ-спектрометра СЕГ-002 АКП-П з детектором з особливо чистого германію фірми «Атомкомплектприлад» та гамма-спектрометра фірми «Canberra Industries. Inc. USA» з детектором з особливо чистого германію GC3019. Визначення вмісту 90Sr провадили з використанням бета-спектрометра СЕБ-01 «Атомкомплектприлад».
За результатами зовнішнього контролю всі регіональні лабораторії мають достатнє обладнання для виконання оцінок вмісту 90Sr і 137Cs у зразках. Вся апаратура знаходиться в робочому стані та повірена. Всі лабораторії мають свідоцтва про атестацію. Персонал лабораторій має достатній досвід з дослідження проб харчових продуктів. Більшість лікарів і інженерів-радіологів брали участь у попередніх дозиметричних паспортизаціях населених пунктів України у 1991–1997, 2005–2006, 2008, 2011 та 2012 рр.

 Результати порівняльних вимірювань стандартних зразків
Для оцінки якості вимірювань додатково було проведено порівняльне вимірювання стандартних зразків Чорнобильського центру з відомою активністю. Враховуючи попередній досвід, порівняльні вимірювання були здійснені двічі: до початку вимірювань проб молока та картоплі у регіональних лабораторіях, та – на кінцевому етапі дослідних робіт під час відбору проб для зовнішнього контролю. Порівняльні вимірювання виконували в присутності представника Чорнобильського центру й оформлювали окремим протоколом. Проведена оцінка показала, що відхилення результатів вимірювання питомої активності 90Sr і 137Cs у стандартних зразках не перевищує 20% у більшості регіональних лабораторій. Це відповідає вимогам нормативних документів з контролю радіоактивності харчових продуктів і вимогам наказу МНС № 116 від 10 серпня 2012 р.

Зовнішній контроль якості вимірювання 90Sr і 137Cs у зразках картоплі та молока
Контроль якості вимірювання питомої активності 90Sr проведено у 5% зразків. Більшість значень питомої активності дорівнює так званій мінімально вимірюваній активності (МВА), тобто – найменшій, яку можна виміряти на даному спектрометрі за певних умов. Для проб із вказаною МВА фахівці МРЛ це підтверджують на основі власних оцінок: такі значення не перевищують 1,5 Бк/кг, що відповідає методиці виконання вимірювань активності 90Sr з використанням бета спектрометрів серії СЕБ виробництва «Атомкомплектприлад», м. Київ. Отримана інформація дозволяє зробити висновок про те, що регіональні лабораторії виконують визначення питомої активності 90Sr в пробах молока та картоплі якісно.
За результатами порівняння видно, що всі регіональні лабораторії виконують вимірювання питомої активності 137Cs якісно, розбіжності з результатами, отриманими в ЧЦ, не перевищують 20% (критерій встановлено наказом МНС № 116 від 10 серпня 2012 р.).

Детальний звіт про результати НДР передано замовнику.

Previous Article
Next Article