«Дослідження стану стрижнів управління захистом (СУЗ) блоків № 1, 2, 3»

Замовник: ДСП ЧАЕС

Проведена робота стосується діяльності ДСП ЧАЕС з переробки високоактивних спецвиробів (СВ) на лінії подрібнення довгомірних відходів (ЛПД). Радіоактивні фрагменти, що утворюються після подрібнення, розміщуються в упаковки. Одним з критеріїв прийняття упаковок на зберігання в сховища РАВ є відсутність вільної рідини всередині упаковки. Метою НДР було визначення часу переробки СУЗ на ЛПД й обґрунтування можливості (за критерієм відсутності вільної рідини в упаковках) розміщення упаковок у пунктах тимчасового зберігання РАВ. Також перед спеціалістами ЧЦ стояла мета щодо проведення розрахункових вимірювань для розроблення методики оцінки розгерметизованих ланцюгів стрижнів СУЗ.

В ході проекту:

 • визначено об’єкти вимірювання та властивості, що мають вимірюватися;
 • обґрунтовано вибір методів/засобів вимірювання зазначених властивостей та перевірено працездатність обраних методів/засобів на повномасштабних імітаторах;
 • розроблено «Методику дослідження технічного стану об’єктів шляхом вимірювання їхніх властивостей із застосуванням обраних методів/засобів»;
 • виконано дослідження витискувачів для обраної кількості стрижнів СУЗ із використанням створеної методики;
 • виконано обробку, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів і надано висновки відповідно до мети НДР;
 • підготовлено теоретичні викладки для пошуку несправних ланок у стрижнях;
 • реалізовано чисельне моделювання за результатами теоретичних викладок;
 • складено документ «Розрахунок чисельності стрижнів СУЗ контрольної групи для блоків 1, 2, 3»;
 • виконано обробку експериментальних даних щодо випаровування води зі стрижнів;
 • проведено чисельне моделювання для завдання випаровування води зі стрижнів;
 • підготовлено графіки залежностей випаровування води в стрижнях;
 • виконано роботу щодо пошуку оптимального обсягу вибірки;
 • складено документ «Обгрунтування обсягу контрольної групи»;
 • виконано обробку графічних даних стрижнів СУЗ;
 • виконано теоретичний розрахунок обсягу води, що заливається в стрижень СУЗ;
 • підготовлено графіки залежностей.

Результати робіт передано замовнику.
Спеціалісти ЧЦ взяли участь у підготовці структури управління проектом та розподілі обов’язків між відповідальними виконавцями, а також надавали необхідну підтримку щодо виконання обов’язків секретаря проекту.

У 2014 р. в ході проекту:

 • проведено коректуюче чисельне моделювання для завдання випаровування води в стрижнях;
 • за результатами проведеної роботи подготовлено графіки залежностей.
Previous Article
Next Article